Industrie in onbruik, wat mij fascineert is de tijdelijke van alles. Hierbij word het vergankelijke zichtbaar gemaakt dat aan alles een einde komt, soms zeer snel, soms juist zeer langzaam.
Wat opvallend is is juist dat het oude een ziel krijgt, maar geld het ook wanneer het weer word om getransformeerd tot een in onbruik gemaakte goed als deze weer nieuw leven krijgt?
Met deze serie laat ik eerst een stuk oud industrie zien dat zijn ziel heeft, maar geen functie meer. Het voelbare van de mens is nog aanwezig, maar zijzelf niet.

vervolgens komt een serie van oud industrie dat weer een nieuwe functie krijgt. Heeft deze nog steeds de ziel van het oude, of is juist weg gevaagd?